Ga naar hoofdinhoud

Onze kringloop-organisatie is een ideële Stichting. De stichting biedt diverse activiteiten en diensten, in kringloop, scholing, werkervaring en re- en Upcycling.

Historie

Stichting de A.R.M. Kringloopbedrijvigheid is officieel opgericht in 1984, maar in 1981 al begonnen en ontstaan uit onvrede met de gang van zaken in de jaren ’80 in de (jeugd)hulpverlening. De oprichters van de stichting waren werkzaam in en betrokken bij de (jeugd)hulpverlening. Wegens misstanden binnen de hulpverlening hebben zij het initiatief genomen de handen ineen te slaan en te bekijken of ze op alternatieve wijze hulpverlening konden bieden. Jongeren, die vaak op straat leefden of in een sociaal isolement terecht kwamen, werden opgevangen.
Daar het bieden van structuur en een zinvolle dagindeling van belang bleek, is men zich bezig gaan houden met kringloop-activiteiten. Toen geen doel op zich, maar meer een middel om zinvol met elkaar bezig te zijn.

De ARM staat voor Alternatieve Renovatie Maatschappij; het op alternatieve wijze “Renoveren” van goederen (middels hergebruik), van mensen (middels hulpverlening en zorg) en van de samenleving (milieu en recycling). 

 

Back To Top