skip to Main Content

Onze kringloop-organisatie is een ideële Stichting. De stichting is opgebouwd uit meerdere deel-stichtingen. Deze stichtingen bieden diverse activiteiten en diensten, in kringloop, scholing, werkervaring, recycling en wonen.

Historie

De eerste stichting die werd opgericht was stichting ProKind, stichting tot Realisatie en Stimulatie van projecten voor Mens en Milieu en Kindvriendelijke Woon-Werkgemeenschappen. De oprichters hiervan waren werkzaam in en betrokken bij de (jeugd)hulpverlening. Uit onvrede met de gang van zaken in de jaren ’80 hebben zij het initiatief genomen de handen ineen te slaan en te bekijken of ze op alternatieve wijze hulpverlening konden bieden. Jongeren, die vaak op straat leefden of in een sociaal isolement terecht kwamen,  werden opgevangen.
Daar het bieden van structuur en een zinvolle dagindeling van belang bleek, is men zich bezig gaan houden met kringloop-activiteiten. Toen geen doel op zich, maar meer een middel om zinvol met elkaar bezig te zijn.

Hieruit is stichting de A.R.M. Kringloopbedrijvigheid ontstaan. De ARM staat voor Alternatieve Renovatie Maatschappij; het op alternatieve wijze “Renoveren” van goederen (middels hergebruik), van mensen (middels hulpverlening en zorg) en van de samenleving (milieu en recycling).

Organisatieschema

Back To Top