Ga naar hoofdinhoud

Recycling is het proces waarbij een afvalproduct tot grondstof wordt verwerkt, zodat er opnieuw een product uit gevormd kan worden. Voordat het zover is werken wij als kringloop-organisatie in 1e instantie aan hergebruik

Ongeveer 65 % van de goederen die bij ons binnenkomt en verwerkt wordt in onze werkplaatsen, komt terecht in onze kringloopwinkels. De overige goederen en restanten worden op zorgvuldige wijze gesorteerd en gescheiden in (afval-)deelcomponenten. Dat betekent hout bij hout, ijzer bij ijzer, glas bij glas, etc.. Slechts 5 % is restafval.

In onderstaande opsomming kunt u een voorbeeld zien van wat er jaarlijks per deelcomponent door ons verwerkt wordt.

Electra, wit- en bruingoed.

In de We-cycle container worden niet meer te repareren elektrische apparaten verzameld. Het gemiddelde gewicht van een volle container is 5250 kg. Deze container wordt ongeveer 1x per 2 maanden geleegd. Gemiddeld per jaar wordt er 37.000 kg aan elektrische apparaten verwerkt.

Textiel

Het hergebruikpercentage van textiel is naar schatting 96%. 52 % daarvan wordt verkocht in de winkels, 44 % wordt op andere wijze hergebruikt. In totaal wordt er gemiddeld ongeveer 200.000 kilo aan kleding ingezameld en verwerkt.

Metaal

Aan oud ijzer wordt er gemiddeld 20.000 kg per jaar verwerkt.

Papier 

Jaarlijks wordt er aan papier zo’n 95.000 kg ingezameld en verwerkt.

Back To Top