Ga naar hoofdinhoud

Onze kringloopwinkel is uit ideologie ontstaan, maar tegelijkertijd is een meer marktgerichte opstelling in deze tijd wenselijk. We moeten ons meer opstellen als partner van gemeenten en andere partijen om mensen aan het werk te blijven helpen én het afvalprobleem verder te verkleinen.

Gemeente

We doen dat door op verschillende gebieden samenwerking te zoeken met onder andere de gemeente Utrecht.
Ten eerste leveren we een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de afvalstromen van de stad door hergebruik en recycling. Met Stadswerken van de gemeente Utrecht is er een overeenkomst inzameling herbruikbaar huishoudelijk afval. Dit kan gezien worden als een vergunning om herbruikbare goederen in te mogen zamelen. Deze worden vervolgens gesorteerd, gecontroleerd, zo nodig gerepareerd en schoongemaakt. Daarna worden ze in de kringloopwinkel weer aangeboden. De opbrengst van de verkopen wordt gebruikt om werkgelegenheid te creëren, het milieu te verbeteren en kosten te bestrijden. Hierdoor zijn wij in staat sociale werkgelegenheid en hulpverlening te bieden aan doelgroepen mensen die extra hulp nodig hebben. Wij werken hiertoe samen met de sociale dienst, het UWV, de reclassering en diverse re-integratie-instanties in de stad Utrecht.

Emmaus

Samen met Emmaus Haarzuilens en Emmaus Domstad zijn wij begonnen aan het verder hergebruiken van niet geschikte goederen voor de winkels zodat er nog minder restmateriaal en dus minder afval overblijft. Dit heeft geleidt tot een project tot het Upcyclen samen met industrieel ontwerpers en de Hoge School voor de Kunsten Utrecht. Hieruit is uiteindelijke de Circulaire Werkplaats Utrecht (CWU) ontstaan.

WIJ 3.0.

Door de oprichting van de Circulaire Werkplaats Utrecht (CWU) is een structurelere samenwerking met WIJ 3.0. tot stand gekomen. Daardoor konden we naast Upcylce producten, ook “nieuw werk” creëren doordat de deelnemers vanuit WIJ 3.0.  door middel van dagbesteding voor dak- en thuislozen, hier een leer- en werkplek in konden vinden.  Via WIJ 3.0. werden al wel individuele deelnemers via begeleid werken bij de ARM geplaatst en was er een samenwerkingsverband in Hoograven via het wijkproject: “Samen naast elkaar” .

200 kringloopwinkels

In Nederland zijn de kringloopbedrijven georganiseerd in de BKN, de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, gevestigd te Arnhem. Deze bedrijven exploiteren in totaal ca. 200 kringloopwinkels, verspreid over het gehele land. In deze bedrijven werken in totaal zo’n 8000 mensen. Er zijn diverse leer-/werkprojecten voor werklozen en er werken vele vrijwilligers. Zowel landelijk als regionaal proberen we zoveel mogelijk van elkaar te leren en zijn er samenwerkings-trajecten waar mogelijk en zinvol.
Link website BKN: : www.kringloopwinkels.nl

Back To Top