skip to Main Content

Onze kringloopwinkel is uit ideologie ontstaan, maar tegelijkertijd is een meer marktgerichte opstelling in deze tijd wenselijk. We moeten ons meer opstellen als partner van gemeenten en andere partijen om mensen aan het werk te blijven helpen én het afvalprobleem verder te verkleinen.

Gemeente

We doen dat door op verschillende gebieden samenwerking te zoeken met onder andere de gemeente Utrecht.
Ten eerste leveren we een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de afvalstromen van de stad door hergebruik en recycling. Met Stadswerken van de gemeente Utrecht is er een overeenkomst inzameling herbruikbaar huishoudelijk afval. Dit kan gezien worden als een vergunning om herbruikbare goederen in te mogen zamelen. Deze worden vervolgens gesorteerd, gecontroleerd, zo nodig gerepareerd en schoongemaakt. Daarna worden ze in de kringloopwinkel weer aangeboden. De opbrengst van de verkopen wordt gebruikt om werkgelegenheid te creëren, het milieu te verbeteren en kosten te bestrijden.

Hierdoor zijn wij in staat sociale werkgelegenheid en hulpverlening te bieden aan doelgroepen mensen die extra hulp nodig hebben. Wij werken hiertoe samen met de sociale dienst, het UWV, de reclassering en diverse re-integratie-instanties in de stad Utrecht.

200 kringloopwinkels

In Nederland zijn de kringloopbedrijven georganiseerd in de BKN, de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, gevestigd te Arnhem. Deze bedrijven exploiteren in totaal ca. 200 kringloopwinkels, verspreid over het gehele land. In deze bedrijven werken in totaal zo’n 8000 mensen. Er zijn diverse leer-/werkprojecten voor werklozen en er werken vele vrijwilligers. Zowel landelijk als regionaal proberen we zoveel mogelijk van elkaar te leren en zijn er samenwerkings-trajecten waar mogelijk en zinvol.
Link website BKN: : www.kringloopwinkels.nl

Back To Top