Ga naar hoofdinhoud

Onze doelstellingen zijn:

  • het bevorderen van hergebruik van goederen waarbij het afgedankte product een nieuwe bestemming krijgt;
  • (sociale) werkgelegenheid bieden om mensen een kans op de arbeidsmarkt te geven;
  • mensen opvangen die uit een probleemsituatie komen;
  • door hergebruik van goederen en grondstoffen de afvalberg te verkleinen en daarmee het milieu te verbeteren.

Voortgang

Met de ongeveer 75 mensen die wij een werk- en/of woonplek bieden, onze kringloopwinkels aan de Oudegracht en het grote Kringloop Warenhuis in Hoograven, doen wij ons best met de opbrengsten onze hergebruik-, milieu-, werkgelegenheids- en hulpverleningsdoelstellingen te kunnen blijven combineren.

Keurmerk

Dat ons kringloopbedrijf sociale werkgelegenheid biedt, hergebruik bevorderd en dat dit goed is voor het milieu weten de meeste mensen inmiddels wel. Echter gebleken is:
“hoe professioneler de organisatie, hoe groter het effect op werk en milieu.”
Daar wij ons willen blijven ontwikkelen, hechten wij waarde aan professionaliteit.
Dat is één van de redenen dat wij ons aangesloten hebben bij de BKN, Branche Kringloopbedrijven Nederland. Om lid te worden van de BKN moet er namelijk aan een bepaalde professionalisering voldaan zijn. Er is een keurmerk ontwikkeld waarmee de kringloop-organisaties zich nog beter kunnen onderscheiden van de 2e hands-handelaren.  Kringloop de ARM heeft dit keurmerk behaald na een externe audit. De eisen die gesteld worden aan het keurmerk zullen periodiek getoetst blijven worden door externe audits.

Klik op het logo van het keurmerk voor meer informatie.

Back To Top