Ga naar hoofdinhoud

Hergebruik loont!

De Kringloop-organisaties leveren een grote sociale, ecologische en economische bijdrage aan de Nederlandse maatschappij.

Eén van de doelstellingen van onze kringloop is hergebruik te bevorderen en te investeren in het voor hergebruik geschikt maken van gebruikte goederen. De producten die de chauffeurs van onze ophaaldienst bij mensen thuis ophalen of die klanten zelf komen aanbrengen, worden beoordeeld op ons aanbiedstation, gesorteerd, schoongemaakt en naar de werkplaatsen gebracht. Er gaat dus aardig wat arbeidsuren in onze producten zitten.

Werkplaatsen

In de werkplaatsen worden producten nagekeken en/of gerepareerd of als dat niet meer mogelijk is in (afval-)deelcomponenten uit elkaar gehaald en gescheiden.
Kringloop de Arm is één van de weinige kringloop-organisaties die goederen repareert en waarde toevoegt. Reparatie vindt plaats in de verschillende werkplaatsen op de vestiging in Hoograven maar wel als dat de moeite waard is.

Circulaire economie

Op deze wijze leveren wij een bijdrage aan de circulaire economie. Het begrip Circulaire Economie (ook wel Kringloopeconomie) is de basis van het Cradle to Cradle principe.
De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. In een Circulaire Economie worden alle gebruikte materialen in een product nuttig ingezet in hetzelfde of een ander product zonder kwaliteitsverlies. Wanneer alle restproducten hergebruikt kunnen worden en de producten milieuneutraal zijn is deze kringloop compleet.

Back To Top