Ga naar hoofdinhoud

Werkgelegenheid

Wij hebben verschillende werkzaamheden binnen Kringloop de ARM. Zowel in de winkels als achter de schermen. Als één van de weinige kringloop-organisaties hebben wij diverse werkplaatsen waar wij voor hergebruik geschikte goederen repareren en/of opknappen. Hierdoor zijn we in staat om naast betaald werk ook werkgelegenheid te kunnen bieden ten behoeve van re-integratie en voor het opdoen van werkervaring.

Re-integratie

Als Kringloop proberen wij in te spelen op de veranderingen die plaatsvinden in de maatschappij met betrekking tot werkeloosheid en reintegratie. Via sociale werkgelegenheid helpen wij mensen weer aan het werk. Vaak zijn dit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of die op één of andere wijze (vaak tijdelijk) zijn vastgelopen in hun leven. Maar het kunnen ook mensen zijn met een beperking. Iedereen met een uitkering (WWB, WAJONG, WW, AOW, WIA) kan bij ons werken om op die manier arbeidsritme en werknemersvaardigheden te ontwikkelen. We hebben contacten met diverse re-integratie bureaus om mensen een plek te kunnen bieden.

Resultaat

We streven ernaar om onze medewerkers binnen Kringloop de ARM een reguliere, betaalde baan aan te kunnen bieden. Er zijn al tientallen mensen regulier aan het werk gekomen binnen onze Kringloop die begonnen waren via een werkplek met behoud van uitkering (gesubsidieerde- of participatiebaan), dagbesteding of die vrijwilligerswerk hebben gedaan. Wij bieden aan gemiddeld 30 medewerkers een betaalde baan. Naast deze medewerkers hebben wij plaats voor zo’n 50 mensen die een dagbesteding, taakstraf, re-integratie traject doen of op andere wijze deelnemen aan het arbeidsproces.

Back To Top