Ga naar hoofdinhoud

Organisatie  Doelstelling, missie en visie

Bij Kringloop de ARM vindt alles zijn bestemming, de mens… en wat hij maakt!

Om dat te kunnen bewerkstelligen is onze missie:

  • Hergebruik stimuleren van producten die anders weggegooid worden en daarmee een betaalbaar alternatief voor nieuw kunnen bieden;
  • Het scheppen van (sociale) werkgelegenheid waardoor we mensen een serieuze kans kunnen geven om in het leven een bestaansplek te verwerven;
  • Door hergebruik van goederen en grondstoffen de afvalberg te verkleinen en daarmee het milieu te verbeteren;
  • Een veilige werkplek en begeleiding bieden aan mensen die uit een probleemsituatie komen.

Het werk dat onze medewerkers doen, draagt wezenlijk bij aan een beter milieu en leefomgeving. Daarmee leveren wij een bijdrage aan een duurzame maatschappij. Door opvang en een werkplek te bieden aan mensen uit probleemsituaties, dragen wij ons steentje bij aan de participatie-samenleving.

Met de ongeveer 75 mensen die wij een werk- en/of woonplek bieden, onze kringloopwinkels aan de Oudegracht en het grote Kringloop Warenhuis in Hoograven, doen wij ons best met de opbrengsten onze hergebruik-, milieu-, werkgelegenheids- en hulpverleningsdoelstellingen te kunnen blijven combineren. Ons streven is te werken aan professionalisering van onze kringloop-werkprocessen zodat wij onze doelstellingen kunnen blijven combineren.

Keurmerk

Dat ons kringloopbedrijf sociale werkgelegenheid biedt, hergebruik bevorderd en dat dit goed is voor het milieu weten de meeste mensen wel. Echter gebleken is:
“hoe professioneler de organisatie, hoe groter het effect op werk en milieu.”
Daar wij ons willen blijven ontwikkelen, hechten wij waarde aan professionaliteit.
Dat is één van de redenen dat wij ons aangesloten hebben bij de BKN, Branche Kringloopbedrijven Nederland. Om lid te worden van de BKN moet er namelijk aan een bepaalde professionalisering voldaan zijn. Er is een keurmerk ontwikkeld waarmee de kringloop-organisaties zich nog beter kunnen onderscheiden van de 2e hands-handelaren.  Kringloop de ARM heeft dit keurmerk behaald na een externe audit. De eisen die gesteld worden aan het keurmerk zullen periodiek getoetst blijven worden door externe audits.

Klik op het logo van het keurmerk voor meer informatie.

Back To Top