skip to Main Content

Naast werk en dagbesteding heeft de ARM zorg en hulpverlening aan mensen uit probleemsituaties tot één van haar kerntaken gemaakt. Ontstaan vanuit hulpverlening hecht de ARM er waarde aan naast het begeleiding bieden bij werk, mensen ook op te kunnen vangen bij problemen in hun woon-en leefsituatie.

Woonwerkgemeenschap Klein Armelisweerd:

Klein Armelisweerd is een woonwerkgemeenschap waar woonplekken beschikbaar zijn voor mensen die (evt tijdelijk) begeleiding en zorg nodig hebben. Daar waar mensen buiten de voor hen geschikte opvang dreigen te vallen, biedt Klein Armelisweerd de helpende hand. Uit ervaring blijkt dat wat overdag in het werk wordt opgebouwd vaak in de avond en nacht teniet wordt gedaan. Daardoor ontstaat de behoefte aan 24-uurs begeleiding. Door de combinatie van verzorging, werken, aandacht en wonen is dit een unieke vorm van sociale hulpverlening gebleken. Hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid, zelfrespect, status, zelfontwikkeling en geborgenheid belangrijke thema’s.

De bewoners vinden hun dagbesteding en soms hun betaalde baan binnen de kringloop van de ARM.

De Kringloopactiviteiten leveren verder een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en in stand houden van deze woonwerkgemeenschap door deze financieel, praktisch of met goederen te ondersteunen waar nodig. Voor meer informatie en eventuele woonmogelijkheden kunt u via deze link naar de website Klein Armelisweerd

Back To Top